Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Rozeznáte padělek od originálu? Na krajském úřadu si to nyní můžete zkusit

Výstava, která mapuje historii Celní správy a seznamuje s její současnou působností, je k vidění ve vestibulu Krajského úřadu. Kromě fotografických a textových materiálů obsahuje výstava také dvě figuríny v nových celnických stejnokrojích a ukázky zabavených předmětů. Veřejnost asi nejvíce zaujmou nejrůznější padělky a napodobeniny či výrobky porušující Úmluvu o mezinárodním ochodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Výstava je zdarma a navštívit ji lze až do konce listopadu. Školním skupinám nabízí tisková mluvčí královéhradeckých celníků možnost prohlídky s výkladem.

Kontakt: Martina Kolínská, m.kolinska@cs.mfcr.cz, 495 756 209, 602 372 515

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“