Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Terapie uměním - masky

Kdy: sobota 25.10.2014 od 10 hodin
Kde: Víceúčelový sál CCV - Knihovna mìsta Hradce Králové, Wonkova 1262/1

Tématem tohoto semináře je vystihnout úlohu masky v dějinách rozličných kultur. V praktické části vytvoříme masky technikou kašírování. Seminář je pod vedením PhDr. Jany Jebavé.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“