Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Oslavy dne vzniku samostatného československého státu

Statutární město Hradec Králové a Hradecká kulturní a vzdělávací společnost zvou širokou veřejnost na oslavu 96. výročí vzniku samostatného československého státu, která se uskuteční dne 28. října 2014 od 9 do 16 hodin na Masarykově náměstí v Hradci Králové.

Oficiální slavnostní akt se ponese v tradičním duchu. Po celý den potrvá také bohatý kulturní a společenský program doplněný trhem lidové tvorby a uměleckých řemesel. Chybět nebudou ani stánky s občerstvením a suvenýry. Vstup na celou tuto slavnostní akci pořádané k uctění státního svátku je volný.

Program:
9.00 - 9.50 Dechový orchestr ZUŠ Habrmanova, řídí Jan Doležal
9.50 - 10.00 Vystoupení mažoretek
10.00 - 11.00 Slavnostní akt u pomníku T. G. Masaryka
11.00 - 11.05 Vystoupení taneční formace T - Bass
11.15 - 12.00 Dechový orchestr města Hradec Králové, řídí Ladislav Tyrner
12.15 - 13.00 Little Company ZUŠ Habrmanova
13.15 - 14.00 Junior Big Band ZUŠ Habrmanova, řídí Jiří Hasal
14.30 – 16.00 TENSING – mezinárodní festival, volnočasové aktivity pro mládež pod organizací YMCA, věnující se hudbě, tanci, dramatu a dalším kreativním činnostem.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“