Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Mezinárodní konference Quality of Democracy in Latin America and Post-Communist Europe

Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Vás zve na konferenci s názvem Quality of Democracy in Latin America and Post-Communist Europe. Konference, které se zúčastní experti na problematiku demokracie mimo jiné z Argentiny, Nikaraguy, Chile nebo Kolumbie, se uskuteční od 3. do 5. listopadu 2014 v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí 32 v Hradci Králové.

Pondělí 3.11.2014: 13 - 17.30 hod., Úterý 4.11.2014: 13 - 17.30 hod., Středa 5.11.2014: 9 - 13.30 hod.

Iinformace včetně programu naleznete zde: https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Novinky/Mezinarodni-konference-Quality-of-Democracy-in-Lat

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“