Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Soutěž AFS

Mezinárodní nezisková organizace AFS Mezikulturní programy o.p.s. vyhlásila soutěž pro studenty středních škol. Cílem soutěže je rozšířit mezikulturní povědomí mladých lidí a inspirovat je k zamyšlení nad rozmanitostí světa.

Účastník by měl zpracovat jedno z následujících témat:
- Setkání s jinou kulturou
- Co vím a nevím o AFS
- Svět na talíři

Téma je možné zpracovat literárně i neliterárně, tedy i formou kresby, komixu, videa a jinak. Podmínkou je zveřejnění díla ve školním či jiném časopise nebo médiu, případně kdekoliv na internetu. U příspěvku musí být uvedeno, že dílo bylo vytvořeno na podnět soutěže AFS. Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti středních škol a gymnázií.

Nejlepší příspěvky budou odměněny hodnotnými cenami:
1. místo - poukaz na jakýkoli zážitek od firmy Allegria v hodnotě 3000 Kč
2. místo - dárkový balíček AFS a společenskou hru v hodnotě 700 Kč
3. místo - dárkový balíček AFS a společenskou hru v hodnotě 400 Kč

Příspěvky můžete zasílat do konce prosince (31.12.2014) na adresu praha@afs.org a jako předmět uveďte „Soutěž“. Nezapomeňte přiložit odkaz nebo fotografii vašeho uveřejněného díla. Výherci budou informování e-mailem měsíc po ukončení soutěže.

Plakátek naleznete zde: http://i.imgur.com/9q7tdvH.jpg

Zdroj: AFS Mezikulturní programy o.p.s.
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“