Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Konference a soutěž eLearning

Fakulta informatiky a managementu UHK srdečně zve všechny příznivce nových forem vzdělávání na 15. ročník konference s mezinárodní účastí eLearning 2014, který se uskuteční ve dnech 5. a 6. 11. 2014. Konferenci pořádá Univerzita Hradec Králové společně s EUNIS.cz. Akce se koná pod záštitou rektora UHK prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D., v prostorách Fakulty informatiky a managementu UHK. Součástí konference je již tradiční soutěž s eLearningovou tematikou.

Podrobnější informace o konferenci i soutěži včetně důležitých termínů naleznete zde: http://fim.uhk.cz/elearning/

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“