Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dny pro Izrael v Hradci Králové

Datum konání: 3. – 9. října 2014

Dny pro Izrael jsou kulturně-společenskou událostí výrazně přesahující hranice našeho regionu i celé ČR. Centrum Sion je pořádá od roku 1997 s tradiční záštitou velvyslance Státu Izrael v ČR a nejvyšších představitelů naší země, poslední ročník osobně zahajoval prezident České republiky. Jejich program představuje současný Izrael, zprostředkovává vzpomínky na události holocaustu a přináší nevšední kulturní i společenské zážitky. Vedle slavnostního galavečera jsou tradičními akcemi Klezmerové odpoledne, Večer izraelských vín, Jom Ha Šoa, výstavy, besedy apod.
Letos se koná již osmnáctý ročník. Podrobný program naleznete na stránkách: www.dnyproizrael.cz

Zdroj: www.dnyproizrael.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“