Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Musica Viva

NIPOS-ARTAMA Praha pořádá mimořádný koncert k Roku české hudby. Záštitu nad koncertem převzal děkan PdF UHK Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Účinkují: Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové, Novoměstská filharmonie, spojené pěvecké sbory Smíšený pěvecký sbor UHK, Pěvecký sbor KOS Litomyšl, Pěvecký sbor Kácov, Dirigenti a sbormistři: Jaromír Křováček, Jaroslav Rybáček, Jiří Skopal, Milan Motl
Sólisté: Jiří Kabát (viola), Stella Marisová a Veronika Němcová (soprán), Milan Motl (tenor).
V programu zazní skladby B. Martinů, B. Smetany, A. Dvořáka, S. Baumgartnera a J. Pavlici. Součástí večera bude i představení dvou význačných hostů - Stelly Marisové, operní zpěvačky působící v Bordeaux, a Stephana Baumgartnera, hudebního skladatele z Curychu, kteří se významně zasloužili o propagaci české hudby a kultury v zahraničí.
Koncert se koná 6.10.2014 v sále Filharmonie Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777.

Zdroj: Univerzita Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“