Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nabídka seminářů pro NNO dětí a mládeže a NNO pracujících s dětmi a mládeží

Na poslední chvíli se k nám dostala přihláška na Nabídku seminářů pro NNO dětí a mládeže a NNO pracujících s dětmi a mládeží.

V Hradci Králové se seminář koná 30.9. ve 14:00 hodin ve Velkém sále Krajského úřadu.V letošním roce došlo k novele Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015.

Odbor pro mládež MŠMT ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání připravil 5 informačních jednodenních seminářů, kde budou účastníkům všechny změny představeny a kde bude možné konzultovat projektové záměry. Termíny a místa seminářů včetně kontaktních osob a přihlašovacích formulářů jsou uvedeny v tabulce.

Účast na semináři je zdarma.
Online formulář k přihlášení na hradecký seminář naleznete zde.


Zdroj: NIDV
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“