Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Martin Cholasta: Cyprián Lvovický ze Lvovic a vzdělanost v renesančním Hradci Králové

Ve čtvrtek 25. 9. jsou všichni návštěvníci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové srdečně zváni na přednášku k 500. výročí narození Cypriána Karáska ze Lvovic, jednoho z nejvýznamnějších astronomů své doby působícího v Evropě.

V době renesance bylo v Hradci Králové na svou dobu velmi výjimečné školství, které bylo provázáno s poměrně kvalitním školským systémem předbělohorských Čech. V případě Hradce Králové tato okolnost vedla k tomu, že z Hradce pocházeli hned dva astronomové evropské úrovně a jedním z nich byl i Cyprián Lvovický ze Lvovic, od jehož narození uplyne tento rok 500 let.

Začátek přednášky je v 17:00 hodin v konferenčním sále SVKHK v 5. podlaží.

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“