Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví otevřou každoročně v září brány vybraných památek a objektů, z nichž některé jsou běžně nepřístupné. V Hradci Králové si mohou návštěvníci 14. září prohlédnout budovu Biskupské rezidence na Velkém náměstí včetně zahrad, navštívit probíhající výstavu k 350. výročí Biskupství královéhradeckého, kostel sv. Jana Nepomuckého nyní Městská hudební síň a přilehlou budovu bývalého kněžského semináře nyní Lékařské knihovny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde budou ke zhlédnutí prostory v přízemí objektu (Galerie Na Hradě) s atriem a Sloupovou síní s výstavou děl Jana Kavana (grafika). Tento den bude také otevřen kostelík sv. Mikuláše v Jiráskových sadech.

Všechny uvedené památky budou v rámci programu Dní evropského dědictví zpřístupněny zdarma.

Cílem Dní evropského dědictví je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále se globalizujícím světě – to je to, čemu Dny evropského dědictví přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

Biskupská rezidence
(Velké náměstí 35, Hradec Králové)

Výstava o dějinách královéhradecké diecéze „350 let Biskupství královéhradeckého - Zapomenuté poklady z církevních sbírek 1664-2014“ přibližuje oněch 350 let královéhradecké diecéze exponáty, které ve své většině dosud nebyly veřejnosti prezentovány. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost shlédnout předměty, jež se do této chvíle ukrývaly v depozitářích. Z exponátů mohou návštěvníci zhlédnout například ornát tzv. Rohenickou kasuli zdobenou vzácnou středověkou výšivkou z konce 15. století s motivem Madony, soubor restaurovaných precios – kalichů, relikviářů a jiných liturgických nádob ze vzácných kovů v období baroka.

- otevřeno 10:00-15:00 hodin (prohlídky s omezeným počtem návštěvníků v 10, 11, 12, 13 a 14 hodin)
- Výstava o dějinách královéhradecké diecéze „350 let Biskupství královéhradeckého - Zapomenuté poklady z církevních sbírek 1664-2014“ (otevřeno 10:00-15:00 hodin)
- Volně přístupná zahrada rezidence a terasy u knihovny v budově Nového Adalbertina (otevřeno 10:00 – 15:00 hodin)

Bývalý kněžský seminář nyní Lékařská knihovna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
(Na Hradě č.p. 94/1b, Hradec Králové)

- otevřeno 10:00-18:00 hodin
- ve Sloupové síni (Galerie Na Hradě) výstava děl Jana Kavana (grafika)

Bývalý seminární kostel sv. Jana Nepomuckého nyní Městská hudební síň
(Zieglerova 91, Hradec Králové)

- otevřeno 10:00-18:00 hodin
- Městská hudební síň
- Městská hudební síň

Kostel sv. Mikuláše
(Jiráskovy sady)

- informace o kostelíku na Wikipedii
- otevřeno 15:00-18:00

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“