Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Podzimní kurzy Internet pro seniory a Digitální fotografie

Statutární město Hradec Králové ve spolupráci s 12 základními školami opět bude od 29. září 2014 pořádat bezplatné kurzy Internet pro seniory a to pro začátečníky, pro pokročilé a kurzy digitální fotografie.

Výuka probíhá jedenkrát týdně obvykle mezi 14.00 – 17.00 hodinou v délce 60 minut.

Kurzy internetu budou probíhat na těchto základních školách : Sever, Mandysova, J.Gočára, Bezručova, Jiráskovo nám., Úprkova, Nový Hradec Králové, Štefánikova, Kukleny, Plotiště, Svobodné Dvory, M. Horákové.
Kurzy digitální fotografie budou probíhat pouze na Základní škole Bezručova, na Základní škole Sever a na Základní škole M. Horákové.

Pokud se řadíte mezi seniory a máte zájem o účast v některém z nabízených kurzů, přihlaste se nejpozději do 20. září 2014 na telefonním čísle 495 707 980, kde byl zřízen telefonní záznamník, na který nadiktujete následující informace: Jméno a příjmení, rok narození, Vaši úplnou adresu, telefon popřípadě mobilní telefon, základní školu, kterou preferujete a do jakého typu kurzu se hlásíte, zda pro začátečníky či pokročilé, nebo na digitální fotografii. Délka Vašeho vzkazu je omezena na 2 minuty.

Zdroj: seniorhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“