Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Žena v době katedrál: kontrastní život Eleonory Akvitánské a sv. Anežky České

Datum konání: 14.8.2014
Začátek akce: Od 10:00
Místo konání: Víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání (Knihovna města Hradce Králové, Wonkova)

Přednáší lektorka PhDr. Jana Jebavá. Přednáška je doplněna audiovizuální projekcí a nabídkou titulů z fondu knihovny k danému tématu.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“