Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Programy celoživotního vzdělávání nabízené Univerzitou Hradec Králové

Celoživotní vzdělávání na Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové nabízí akreditované vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách.

Programy, do kterých se můžete přihlásit:
- Individuální plánování v oblasti sociálně právní ochrany dětí
- Individuální plánování v oblasti sociální práce na obcích
- Kurz metod sociální práce
- Metody sociální práce s vybranými cílovými skupinami
- Spolupráce a case management v sociální práci na obecních úřadech
- Úvod do metod sociální práce
- Vybrané metody sociální práce
- Základní metody sociální práce

Přihlášky je možné podávat průběžně.

Veškeré informace naleznete na stránkách https://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/ustav-socialni-prace/celozivotni-vzdelavani-usp/dalsi-informace/Stranky/default.aspx

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Chaloupková, Studijní oddělení ÚSP UHK
e-mail: katerina.chaloupkova@uhk.cz, tel.: 493 33 1515

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“