Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Univerzita Hradec Králové - nulté ročníky

Jedná se o dvousemestrální kurzy celoživotního vzdělávání (účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o VŠ). V rámci kurzů, které budou probíhat systémem kombinované formy výuky (16 setkání za akademický rok), budou zájemci primárně připravováni pro budoucí studium zvolených oborů.

Nabídka kurzů v akademickém roce 2014/2015
- Nultý ročník Grafická tvorba - multimédia
- Nultý ročník Sociální patologie a prevence
- Nultý ročník Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii a Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport
- Nultý ročník Speciální pedagogika
- Nultý ročník Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
- Nultý ročník Textilní tvorba
- Nultý ročník Učitelství pro mateřské školy
- Nultý ročník Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání

Termín pro podání přihlášek je stanoven do 31. 8. 2014.

Veškeré informace naleznete na stránkách Centra celoživotního vzdělávání UHK: https://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/centrum-celozivotniho-vzdelavani/centrum-celozivotniho-vzdelavani/Stranky/Nulte-rocniky.aspx

Zdroj: www.uhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“