Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Oslněni bronzem - doba obchodníků a kovolitců

Oslněni bronzem - doba obchodníků a kovolitců (2000 – 800 př . n. l.) - Nečetli jste Štorchův Bronzový poklad? Chyběli jste ve škole, když váš učitel vykládal o době bronzové? Pak máte ideální možnost podívat se na pravěk svýma očima. Archeopark Všestary o. p. s. v sobotu a neděli koná ve Všestarech u Hradce Králové další akci z cyklu "Dny živé archeologie", tentokrát zaměřenou na dobu bronzovou.

Je otevřeno od 9 do 17h, program je ale bohatý, proto doporučujeme přijít alespoň dvě hodiny před zavírací dobou. Každé dvě hodiny probíhá v kinosále Archeoparku komentovaná interaktivní projekce o době bronzové. Možný je hod oštěpem, nebo „vykopávky“ ve cvičném areálu. Mimo obvyklé expozice v budově obsahuje „živá expozice“ ve venkovním areálu jednotlivá stanoviště. Co zde bude k vidění o době bronzové?

- výroba kamenných forem a forem na ztracený vosk
- lití bronzu do forem kolegy z Belgie
- hmatová ukázka a zkoušení bronzových nástrojů
- pečení a ochutnávka placek
- výroba keramických zoomorfních nádobek
- spřádání vlny a barvení
- tkaní na karetkách
- výrobek pro děti: výroba šperku z měděného drátku


(Pro zvětšení klikněte.)

Zdroj: Archeopark Všestary
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“