Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Nábřeží jazzmanů

Pojďte se projít po jazzovém nábřeží. Letní jazzová pouť zve k malé promenádě styly hudby, která ovlivnila 20. století a okouzluje nás ve třetím tisíciletí. První srpnovou sobotu, 2. 8. 2014, vám zpříjemní muzikanti, kteří upsali svou duši jazzu. „ Nábřežní jazzová pouť “ je jednou z akcí letních hradeckých nábřeží zařazených do Calendaria Regina - cyklu vybraných akce se záštitou města Hradec Králové. „ Při jejich výběru se klade důraz na vytváření kulturního a společenského prostředí, resp. jsou podporovány akce, které mohou prospět rozvoji kvality života a dobrému jménu města Hradec Králové.“ Vedle významných festivalů k nim patří i letní seriál akcí „Královéhradecká nábřeží“ . K nim se před lety zařadila rovněž akce Nábřeží jazzmanů. I letos budou návštěvníci putovat mezi dvěmi pódii.

Program:
16:00 - 17:00, DŽ, Factorial! Orchestra
17:00 - 18:00, MU, Václav Tobrman
18:00 - 19:00, DŽ, Green Dolphin Jazz & Vojtěch Eckert
19:00 - 20:00, MU, Beata Hlavenková: Theodoraos
20:00 - 21:00, DŽ, On line session

MU - jeviště pod schody Muzea východních Čech
DŽ - areál Dětské železnice

Zdroj: Calendarium Regina
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“