Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Příměstská letní škola 2014 pro žáky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. Svět kolem nás.

V červenci 2012 proběhl v SVK první ročník Příměstské letní školy globální a rozvojové výchovy. Studenti Jaroslav Novotný a Vanda Vaníčková díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a podpoře dalších partnerů přiblížili během jednoho týdne patnácti dětem základních škol zážitkovou pedagogikou, principy globálního rozvojového vzdělávání a přes prvky kritického myšlení hravou formou možnosti, jak změnit vlastní přístup ke světu.

Na základě úspěchu prvního ročníku Příměstské letní školy vznikl projekt Příměstská letní škola 2014 - "Svět kolem nás".

Výchovně vzdělávací akce pro žáky druhého stupně a víceletých gymnázií. V termínu od 21. do 25. 7. 2014 prožije 16 účastníků týden zaměřený na environmentální výchovu, životní prostředí, ekologii, ale také zábavu a poznávání nových míst. Akce probíhá formou denní docházky, cena účastnického poplatku zahrnuje pitný režim, tři jídla, odborný pedagogický dozor, výjezdní exkurze, odměny aj.

Bližší informace v letáčku či na emailu: letniskola2014@email.cz

Pro vyjádření předběžného zájmu, využijte prosím elektronický formulář na stránkách: http://svetkolemnas.formees.cz/f/predbezny-zajem/

Zdroj: svhk.cz
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“