Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výstava mladých umělců

Přijďte si prohlédnout výstavu mladých umělců. Prezentace oboru SOAVOSHK prostřednictvím výstavy studentských prací 1. - 3. ročníku. Vernisáž s hudebním vystoupením proběhne 12. června v 17.00 hodin, výstava bude přístupná v otevírací době knihovny až do 30. června v prostorách Dětského oddělení Knihovny města Hradce Králové.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“