Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Hrajme si i hlavou

Akce Hrajme si i hlavou přináší pro všechny příznivce nejen přírodovědných disciplín mnoho zajímavostí přímo až na ulici. Pořádá ji katedra fyziky Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Hradec Králové a je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, pro jejich rodiče a pro všechny, kteří si rádi hrají, přemýšlejí a bádají nad záhadami světa kolem nás.

Připraveno bude velké množství stánků s pokusy, které si bude moci každý účastník sám vyzkoušet.

Ve dnech 19. - 20. 6. 2014 se na Tylově nábřeží uskuteční již 7. ročník akce Hrajme si i hlavou! Letošním tématem bude POHÁDKOVÁ VĚDA!Veškeré informace naleznete na stránkách http://www.hrajme-si-i-hlavou.cz/Zdroj: Hrajme si i hlavou
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“