Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Slunovrat má podtitul Pradávné svatyně na území ČR.

V sobotu 14. června od 18 hodin nás Lenka Trojanová zavede na místa, z nichž lze pozorovat slunovrat. Přednáška nazvaná Slunovrat má podtitul Pradávné svatyně na území ČR. Nenechte si ujít návštěvu archeoastronomických observatoří.


Letní slunovrat roku 2014 nastává 21. června ve 12 hodin 51 minut, začíná astronomické léto. V tento den se u nás na severní polokouli dostane Slunce nejvýše nad obzor, nejintenzivněji zahřívá zemský povrch, je nejdelší den. V Evropě bylo nejméně šest tisíc let Slunce uctíváno jako největší z bohů, bylo oslavováno, bylo zkoumáno. Byly budovány stavby, ve kterých se lidé o významných dnech roku scházeli, a co více, které sloužily jako astronomické pozorovatelny. Díky těmto posvátným observatořím dokázali naši předchůdci, a snad i předkové, na den přesně určit dny slunovratů, rovnodenností anebo světové strany.

Poznatky moderní vědy potvrdily důležitost Slunce pro samotnou existenci Země a života na ní. Každý člověk má v sobě přirozenou vazbu ke Slunci a cítíme jeho vliv na naši psychiku, dalo by se říci na naše životy. Pokud se Vánoce staly svátky konzumu, mohl by Slunovrat být svátkem jiným – poněkud přirozenějším.

Na přednášce si připomeneme, jak obloha vypadala v dobách pradávných, jakými prostředky a metodami ji zkoumali naši předchůdci a jakými vědomostmi disponovali. Na území ČR se dodnes zachovaly astronomicky orientované megality, pohřebiště, rondely, keltské šance. Virtuálně se podíváme nejen jak slunovraty, rovnodennosti, východy a západy vypadají z těchto míst dnes, ale také jak vypadaly ve svých dobách. Zmíníme se o dodnes pozorovatelném slunovratovém mystériu staré Prahy anebo o současných, na slunovrat orientovaných stavbách.

Lenka TrojanováZdroj: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“