Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Grily se vracejí do Šimkových sadů

Tři grily, které byly po dobu rekonstrukce Šimkových sadů uschovány v technických službách, opět slouží Hradečanům. Jedno ze tří grilovacích míst je na poloostrově u rybníčku a další dvě stojí v části sadů sousedící s katastrálním úřadem.

„Místa pro grily vytipoval a posvětil architekt. Teď nastal po otevření sadů a s příchodem výrazně teplejšího počasí správný čas pro jejich navrácení,“ upřesňuje Vlastimil Ondráček z technických služeb. Všichni, kteří budou chtít grily použít, si však musí obstarat dříví a po odchodu uklidit, naopak nesmějí okolí znečistit. To ohlídají strážníci městské policie, kteří se preventivním kontrolám Šimkových sadů hodlají věnovat intenzivněji. Zároveň varují před přílišným popíjením alkoholu a vyzývají Hradečany k pozornosti. „V případě, že by někdo viděl kohokoliv ničit majetek, dělat nepořádek či výtržnosti, ať volá ihned strážníky na čísle 156,“ sděluje Miroslav Hloušek, ředitel Městské policie Hradec Králové.


Zdroj: Magistrát města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“