Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Oslava 65 let trolejbusů v Hradci Králové

Letos uplyne 65 let od zahájení pravidelné trolejbusové dopravy v Hradci Králové – 2. května 1949 byla uvedena do provozu linka Nádraží – Nový Hradec Králové. K tomuto významnému výročí připravuje Dopravní podnik města Hradce Králové v sobotu 17. května od 9. do 13. hodiny v prostorách terminálu hromadné dopravy oslavu s doprovodným programem a prezentacemi.

Děti, kterým se blíží konec školní docházky, resp. jejich rodiče či rodinní příslušníci, mohou v rámci akce získat informace o studiu maturitních či učňovských oborů na Střední průmyslové škole dopravní, a. s., Praha 5 a Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové, Vocelova 1338. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, je vzdělávací institucí, která poskytuje střední odborné vzdělání v oborech s maturitní zkouškou a střední odborné vzdělání v oborech s výučním listem a celoživotní vzdělání v oblasti autoopravárenství, dopravy a stavebnictví.

O dalším programu a podrobnostech akce, která se koná za každého počasí, bude veřejnost informována průběžně na stránkách www.dpmhk.cz a každý návštěvník na místě obdrží plánek místa a program akce.

Další informace včetně poznámky naleznete na stránce DP: http://www.dpmhk.cz/cs/node/473

Zdroj: Dopravní podnik města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“