Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výtvarná soutěž Víš, co jíš?

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výtvarnou soutěž „Víš, co jíš? Zdravě a s chutí“ pro žáky 1.- 3. tříd základních škol. Uzávěrka pro odeslání soutěžních prací je do 15.5.2014.

Podrobnější informace o soutěži naleznete zde: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/volnocasove-aktivity/dalsi-souteze/vytvarna-soutez-Vis-co-jis_upravena-pravidla-2014.pdf

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“