Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Centrum primární prevence Semiramis o.s.

Semiramis o.s. na poli všeobecné specifické primární prevence působí již od roku 2001, a to ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Vzhledem k tomu, že plánují otevřít středisko přímo v Hradci Králové, nabízí nově své služby všem základním školám v našem regionu.

Centrum primární prevence Semiramis o.s. v roce 2014 opět získalo certifikát Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jakožto záruku kvality poskytovaných služeb. Nabízí dlouhodobé programy primární prevence žákům II. stupně ZŠ s cílem eliminace projevů rizikového chování a podpory zdravého životního stylu. Pedagogickému sboru nabízí odborné poradenství v této oblasti, ale i vzdělávání. Nezapomínají ani na rodiče. Více informací se dočtete v přílohách, případně kontaktujte Mgr. Terezu Berkovou prostřednictvím telefonu na 777 358 927 či e-mailem tereza.berkova@os-semiramis.cz.

Další informace o sdružení naleznete též v dokumentu: http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/skolstvi/prevence-soc-patologickych-jevu/Zakladni-informace-o-CPP-2014.doc

Zdroj: Královéhradecký kraj
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“