Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

CZECH SALES ACADEMY - 2 kolo přijímacího řízení

V souladu s platnou legislativou vyhlašuje CZECH SALES ACADEMY do čtyřleté denní formy vzdělávání pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání další kolo přijímacího řízení.

Přihlášky ke studiu (ke stažení na http://www.csacademy.cz/files/files/specialSOS/sbirka/prihlaska_SS_denni.xls) jsou přijímány v sekretariátu školy nejpozději do 16. května 2014, přijímací zkoušky se budou konat v budově školy v termínu stanovém ředitelkou školy. Kritéria přijímacího řízení jsou shodná s požadavky vyhlášenými pro 1. kolo.

V případě dotazů, nejasností, nás neváhejte kontaktovat: reditel@csacademy.cz nebo 499 815 223.

V rámci přijímacího řízení absolvují všichni uchazeči přijímací zkoušku, která se bude skládat:
- z psychologického testu,
- z osobního pohovoru,
- z písemné zkoušky z cizího jazyka (popis obrázku).

Jednotlivé části zkoušky budou bodovány. Do hodnocení přijímacího řízení se také započítají body za prospěch ze ZŠ za období uvedené na přihlášce ke vzdělávání, případné další hodnocení ze ZŠ (úspěchy ve znalostních soutěžích na krajské nebo celostátní úrovni).

Uchazeč může získat max. 55 bodů.
Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, pokud získá aspoň 24 bodů.

Zdroj: CZECH SALES ACADEMY
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“