Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Fundraising v sociálních službách

Kurz nabídne základní přehled o tom, co je to fundraising, jak na něj, jaká jsou jeho rizika a přínosy. Obsahem kurzu je úvod do tématu, přehled zdrojů, definice pojmů, základní pravidla fundraisingu, kdo má dělat fundraising, motivace dárců, metody práce s dárci. Kurz je zaměřen na rozvoj práce s individuálními a firemními dárci, jen okrajově se dotýká
grantových zdrojů.

Kurz se koná v pátek 26. 4. 2013 od 9.30 do 14.30 hodin, IDV Univerzita Hradec Králové, Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové, místnost IDV – 1 (1. patro).

Cena: 600,00 Kč
Kontaktní osoba: Libuše Rajmontová, libuse.rajmontova@uhk.cz, 49 333 1550, 734 420 629, www.uhk.cz/idv​

Další informace: http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/rektorat/institut-dalsiho-vzdelavani/aktualni-projekty-a-kurzy/Lists/Kurzy%20a%20semine%20IDV%20UHK/Attachments/10/Fundraising%20v%20soci%C3%A1ln%C3%ADch%20slu%C5%BEb%C3%A1ch.pdf

Přihláška: http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/rektorat/institut-dalsiho-vzdelavani/aktualni-projekty-a-kurzy/Lists/Kurzy%20a%20semine%20IDV%20UHK/Attachments/10/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20-%20kurzy%20IDV.docx

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“