Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Typologie MBTI v praxi

Na kurzu se seznámíte s jednou z nejpoužívanějších typologií na světě, která je hojně využívána ve firemní manažerské praxi. Získáte nejen rychlý náhled na sebe, ale pochopíte odlišnosti a nutnost rozdílného přístupu k jednotlivým typům lidí. Vyzkoušíme si také, jak komunikovat s lidmi různých typů s rozdílnými přístupy k řešení úkolů. Pomocí uvědomění si vlastních preferencí se naučíme lépe poznat každodenní motivaci i preference ostatních.

Praktický seminář je určen nejen studentům vysokých škol.
Koná se ve čtvrtek 25. 4. 2013 od 12.00 do 17.00 hodin, IDV Univezta Hradec Králové, Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové, místnost IDV – 1 (1. patro).

Cena: 600,00 Kč
Kontaktní osoba: Libuše Rajmontová, libuse.rajmontova@uhk.cz, 49 333 1550, 734 420 630​

Přihláška: http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/rektorat/institut-dalsiho-vzdelavani/aktualni-projekty-a-kurzy/Lists/Kurzy%20a%20semine%20IDV%20UHK/Attachments/6/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20-%20kurzy%20IDV.docx

Další informace: http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/rektorat/institut-dalsiho-vzdelavani/aktualni-projekty-a-kurzy/Lists/Kurzy%20a%20semine%20IDV%20UHK/Attachments/6/Typologie%20MBTI%20v%20praxi_.docx

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“