Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Poválečné Československo – ustanovení poválečného státu

Přednáška „Poválečné Československo – ustanovení poválečného státu“ bude zaměřená na poslední dvě léta druhé světové války a na znovuobnovení Československé republiky. Respektive na události a příčiny vzniku třetí republiky.

Přednáška je koncipována tak, že její velkou část zabírají události, bez kterých by tzv. třetí republika nikdy nevznikla. Přednáška začíná v roce 1918 a přes hospodářské krize, národnostní problémy a politickou situaci, včetně válečných konfliktů, do kterých byla Republika Československá zapojena, se postupně dostaneme k oněm výše jmenovaným moskevským jednáním. Přednáška končí příchodem vlády Národní fronty a převzetím moci z rukou odbojových organizací.

Otázky k přednášce: Co vedlo ke znovuobnovení státu? O jaký politický systém se jednalo? Proč byla třetí republika tak odlišná od té první a měly spolu vůbec něco společného? Jak vypadaly první dny po osvobození?

Přednáška se koná 22. dubna 2014 od 17 hodin v konferenčním sále v 5. patře Státní a vědecké knihovny v Hradci Králové.


Zdroj: Státní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“