Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Do práce na kole - registrace končí za pár dní

Již od začátku května začne hlavní soutěžní část motivační celorepublikové kampaně Do práce na kole, která se v Hradci Králové uskuteční vůbec poprvé. Už vlastní název kampaně napovídá, co je její hlavní náplní a cílem. Jde o to ukázat lidem i firmám, že dojíždění do práce na kole (nebo na koloběžce či elektrokole) není nic složitého nebo dokonce nebezpečného a že je možné zvýšit počet každodenních cest na kole ve městě.

Kampaň, do které se letos zapojí již 19 velkých českých a moravských měst, je založena na soutěži 2-5 ti členných týmů, kteří v květnu jezdí pravidelně do práce na kole a své jízdy si zapisují do formuláře na webu. Po skončení soutěže pak budou z účastníků kampaně vyhodnoceni a odměněni vítězové v daných kategoriích (pravidelnost, výkonnost, cyklozaměstnavatel, kreativita i cyklistický otazník). Ceny do jednotlivých soutěží věnovali národní i lokální partneři, které najdete na webu akce.

Vlastní registrace účastníků kampaně Do práce na kole 2014 v Hradci Králové spolu s dalšími informacemi o této akci (soutěžní kategorie, partneři, ceny, nejčastější dotazy, doprovodné akce, apod.) je dostupná na www.dopracenakole.net.

Zatím se do této motivační soutěže zaregistrovalo přes tři tisíce lidí a další přibývají. Možnost sestavit tým a vyplnit registrační formulář mají lidé až do konce dubna, zbývá tedy posledních čtrnáct dní. Akci podporuje i www.cyklohradec.cz.

Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“