Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Svět kolem nás - příměstská letní škola 2014

Projekt Příměstská letní škola 2014 - Svět kolem nás nabízí dětem z druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií výjimečný výchovně vzdělávací týden.

V termínu od 21. do 25. 7. 2014 prožije 16 účastníků týden zaměřený na environmentální výchovu, životní prostředí, ekologii, ale také zábavu a poznávání nových míst. Akce probíhá formou denní docházky, cena účastnického poplatku zahrnuje pitný režim, tři jídla, odborný pedagogický dozor, výjezdní exkurze, odměny aj.

Každý den bude věnován jednomu z témat:
Udržitelný rozvoj; Člověk jako pátý živel; Přírodní zdroje; Globalizace; Hradec Králové, místo, kde žijeme.

Významným partnerem je Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové.
V prostorách knihovny najde letní škola po celý týden zázemí. Součástí programu jsou zajímavé exkurze (Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři, Věžový vodojem Nový Hradec Králové,…), hry a soutěže v přírodě (Hradecké lesy).

Prožij pět hravých, ale i poučných dní s novými kamarády.

Bližší informace v letáčku či na emailu: letniskola2014@email.cz
Pro vyjádření předběžného zájmu, využijte prosím elektronický formulář na stránkách: http://svetkolemnas.formees.cz/f/predbezny-zajem/

Zdroj: Svět kolem nás
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“