Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Tajemství makovice Bílé věže k vidění veřejnosti

Od 24. 4. do 4. 5. 2014 včetně budou mít návštěvníci Muzea východních Čech v Hradci Králové možnost prohlédnout si předměty ukryté v průběhu několika staletí v makovici Bílé věže.

Co bude k vidění? - Stříbrné mince z doby Karla VI., Soupis právovárečných občanů města Hradce Králové z roku 1839, kolorované kresby uniforem hradeckých městských ostrostřelců, fotografie ze 70. - 80. let a další předměty ukryté v průběhu několika staletí v makovici Bílé věže.

Výstavku doplní ve středu 30. dubna 2014 od 18.00 přednáška PhDr. Jaroslavy Pospíšilové k historii ukládání a otvírání pouzder s dobovými doklady a Mgr. Radka Bláhy k archeologickému průzkumu Bílé věže.

Výstava bude otevřena od 24. dubna do 4. května 2014 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Více informací naleznete zde - http://www.muzeumhk.cz/kalendar-tajemstvi-makovice-bile-veze.html.

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“