Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

100 let Československých legií

S hlavními událostmi spojenými se zahraničními československými vojsky, které významně přispěly k formování českého a slovenského národa a předcházely vzniku československého státu, seznamuje výstava 100 let Československých legií, kterou pořádá místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák. Koná se v hlavní půjčovně Knihovny města Hradce Králové, přízemí - foyer Centra celoživotního vzdělávání od 4.4. do 16.4.2014.

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“