Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Canon - workshop, fotografická prezentace

Koná s v pondělí 7.4.2014 od 14:00 do 19:00 hodin.

Přednáška bude doplněna možností praktického vyzkoušení objektivů a práce s externími blesky. Je vhodné přinést si vlastní techniku Canon. Vzhledem k charakteru akce je omezen počet účastníků, nutno přihlásit se předem na email: prodejna424015@fotolab.cz.

Koná se ve víceúčelovém sálu Centra celoživotního vzdělávání, přízemí Knihovny města Hradce Králové.

Plakátek: http://www.knihovnahk.cz/files/publishing/1115-anotationImage-prezentace_letak.jpg

Zdroj: Knihovna města Hradce Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“