Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vězni svědomí - Zdena Mašínová

Kde: prostory Nového Adalbertina
Kdy: 9.4.2014 od 20:30 do 22:00

Neuvěřitelný příběh jedné ženy, jedné rodiny, jedné země. Příběh na pozadí dvou nelidských systémů - nacistické a komunistické totality. Tak lze stručně charakterizovat obsah besedy s dcerou generála Josefa Mašína - hrdiny druhého odboje, popraveného nacisty v roce 1942 v Praze a Zdeny Mašínové, umučené komunisty v Pardubické věznici o čtrnáct let později, příběh sestry Ctirada a Josefa Mašínových, kteří přijali výzvu komunistické stran k třídnímu boji a pouze zázrakem unikli osudu svých rodičů...

Přednášku pořádá Křesťanský akademický klub Salaš.

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“