Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Vzpomínky na 80. léta v Československu

Muzeum východních Čech v Hradci Králové se ve spolupráci s Národním muzeem zapojilo do projektu Dotkni se 20. století! atraktivní vzdělávací aktivitou Vzpomínky na 80. léta v Československu určenou pro žáky základních a středních škol. Tato vzdělávací aktivita je pojata jako celonárodní soutěž zaměřená na listopadové události roku 1989.

Cílem je zmapovat události listopadu roku 1989. S tím souvisí i co se dělo bezprostředně před listopadem 1989, až do počátku 90. let 20. století.

Výsledky své práce žáci budou prezentovat
- prostřednictvím virtuální výstavy na webových stránkách www.dvacatestoleti.eu
- na společném setkání všech soutěžících tříd prostřednictvím power-pointových prezentací v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

Přihlásit se můžete do 31. 1. 2014.

Veškeré informace včetně přihlášky naleznete na: http://www.muzeumhk.cz/vzpominky-80.html

Zdroj: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“