Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Jižní Afrikou nejen za slony

Za země jižní Afriky považujeme především Jihoafrickou republiku se světoznámým Krugrovým národním parkem, s nalezišti drahých kovů a kamenů, se Stolovou horou nad Kapským městem, zemi Nelsona Mandely a mnoha pozoruhodných změn. Obklopeno touto republikou se nachází horské království Lesotho. Dále to jsou bývalé Rhodesie, dnes Botswana, Zimbabwe a Zambie a také Namibie, kdysi dávno německá kolonie. V Livingstonu v Zambii nalézáme stopy, které tam zanechal náš Emil Holub a samozřejmě Viktoriiny vodopády, které jako první zmapoval. V Namibii je další světoznámý park Etosha a neméně známá delta řeky Okavango a poušť Namib s nádhernými písečnými dunami. Jsou to země, kde můžeme pozorovat zvěř v jejich přirozeném prostředí i domorodé obyvatele s jejich primitivními chýšemi. A také kouzelnou, i když někdy drsnou přírodu.

Přednáška se koná 22. ledna od 18 hod. v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v 5. patře.
Přednáší: Ing. Jaroslav Groh

Zdroj: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“