Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Královéhradecká Muzejní noc 2013

Královéhradecká muzejní noc se koná v pátek 31.5.2013 od 18:00 do 24:00 hodin.

Navštívit můžete:
Muzeum východních Čech v HK
Památník bitvy 1866 na Chlumu
Galerie moderního umění
Galerie Vladimíra Preclíka
Soubor sochařských děl Příběh utrpení a nadějí člověka
Divadlo drak - Labyrint loutek
Muzeum parních strojů
Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky
Muzeum panenek
Zahrádkářské muzeum
České farmaceutické muzeum
Informační centrum Obnovitelné zdroje

Královéhradecká muzejní noc se koná s podporou Královéhradeckého kraje.
Vstup do všech muzeí a galerií zdarma.

Veškeré informace naleznete na: http://www.muzeumhk.cz/muzejninoc.html

Zdroj: Muzeum východních Čech
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“