Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Festival sociálních služeb „Poznejme se navzájem“

Poznejme se navzájem je název již pátého ročníku Festivalu sociálních služeb, který se bude konat v pátek 7. 6. 2013 od 10.00 do 19.00 v prostorách mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní vědeckou knihovnou v Hradecké ulici. Akce je realizována za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové a koná se pod záštitou primátora města Hradec Králové MUDr. Zdeňka Finka a rektora Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josefa Hynka, MBA, Ph.D. Smyslem Festivalu sociálních služeb je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních službách ve městě Hradec Králové.

Vstupné je pro všechny návštěvníky zdarma.

„Hradec Králové je městem s poměrně širokou škálou sociálních a souvisejících služeb. V této oblasti pracuje systematicky, koncepčně. Momentálně realizuje již 4. komunitní plán, dále koncepci prorodinné politiky i plán prevence kriminality. I v rámci přípravy těchto koncepcí jsme narazili na problém, že naši občané i přes různé formy prezentace o spoustě služeb dosud nevědí. A to byl také hlavní důvod pro vznik tohoto festivalu, který se stal již velice příjemnou tradicí. Je určen skutečně všem, nejenom těm, kdo momentálně hledají odbornou pomoc v nepříznivé životní situaci. Ti zde mají možnost přímo potkat spoustu odborníků nebo získat kontakt na odborná pracoviště“ říká Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociálních věcí a zdravotnictví.

Návštěvníci se mohou těšit na pětapadesát výstavních stánků, které nabídnou mnoho zajímavých informací z oblasti sociálních i dalších souvisejících služeb pro občany našeho města. Na stáncích najdou návštěvníci i rozmanitou nabídku výrobků klientů sociálních služeb, popř. žáků a studentů speciálních škol, které si budou moci zakoupit.

Akce má přinést nejen informace a poučení, ale jsou připraveny i různé aktivity pro zábavu celé rodiny. Pro děti i dospělé bude celý den připraven bohatý zábavný program, doprovázený celou řadou různých soutěží o zajímavé ceny. Děti se se mohou např. těšit na chytání rybiček, navlékání korálků naslepo, luštění prstové abecedy, hádání hádanek, stavění hradů, dovádění na skákacích hradech, prolézačkách apod. Dospělé návštěvníky jistě zaujme nejen kulturní program, ale mohou si také zasoutěžit, naučit se základy první pomoci, zacvičit si nebo zkusit svoji šikovnost v kreativních dílnách společně s dětmi.

Bohatý kulturní program nabídne návštěvníkům vystoupení klientů sociálních služeb a žáků základních a středních škol. V odpoledních hodinách vystoupí oblíbená náchodská kapela Klapeto, která návštěvníky pobaví veselými staropražskými písničkami, následovat bude kytarista a zpěvák František Nedvěd ml., v 17 hodin vystoupí oblíbená hradecká kapela Lokálka a na závěr od 18:00 hodin zahraje Ivan Hlas Trio. Odborná část festivalu v letošním roce zahrnuje i činnost „odborných poraden“, kde mohou návštěvníci najít odpovědi na konkrétní otázky z oblasti péče o seniory i osoby se zdravotním postižením. Poradenství se bude také zaměřovat na rodiny s dětmi a osoby nacházející se ve složité životní situaci. Vyzkoušet si návštěvníci mohou i řadu kompenzačních pomůcek, dozvědět se, jak je získat nebo kde si je půjčit. Informace poskytne i Úřad práce v Hradci Králové k problematice sociálních dávek. Jedna z poraden je zaměřena i na kvalifikaci lidí, kteří pracují v sociálních službách, případně mají zájem tam pracovat. Zde zájemci najdou odpověď na otázky, jaké jsou kvalifikační předpoklady a kde mohu kvalifikaci získat. Na činnosti této poradny se bude podílet i Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové, který je jedním ze spolupořadatelů festivalu.

„Na zájemce o budoucí studium na Ústavu sociální práce UHK čeká informační stánek, kde se z úst studentek a absolventek univerzity dozví vše potřebné ke svému rozhodnutí získat vysokoškolskou kvalifikaci v některém ze studijních oborů sociální práce“ upřesňuje JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., ředitel Ústavu sociální práce UHK.
„Letošní ročník zveme také zaměstnavatele a podnikatele na odborný seminář s názvem „Rovnost na trhu práce“, kterým bychom chtěli přispět k prohloubení sociálního dialogu a podpořit zaměstnávání lidí s hendikepem, bourat předsudky a hledat i další nástroje podpory“ doplňuje náměstkyně primátora Ing. Anna Maclová.
Tento seminář je i jednou z podpořených aktivit konaných v souvislosti s vítězstvím města Hradec Králové v celostátní soutěži Obec přátelská rodině 2012. Seminář je určen zájemcům z řad odborné veřejnosti, zástupcům státní správy a samosprávy a zaměstnavatelům.

V průběhu celého dne bude k dispozici občerstvení za dostupné ceny, které budou zajišťovat i studenti středních speciálních škol a pracovníci sociálního podniku. Celý den bude zajištěna bezplatná kyvadlová doprava od Muzea vláčkem Dopravního podniku města Hradec Králové.

Mgr. Jana Fišerová, organizátor
Hlavním pořadatelem letošního festivalu je Vzdělávací agentura – Mgr. Jana Fišerová.
Bližší informace o festivalu naleznete na webových stránkách www.vzdelavani.net
Kontakty pro další informace:
Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro školství, sociální věci a zdravotnictví
tel.: 495 707 416, mail: anna.maclova@mmhk.cz
Mgr. Michaela Brabcová, vedoucí realizačního týmu
tel.: 731 556 986, mail: brabcova@vzdelavani.net


Na festivalu se na stánku YMCA Hradec Králové potkáte i s naším Informačním centrem pro mládež.

Zdroj: vzdelavani.net
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“