Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Sociální služby pro lidi bez domova - od teorie k praxi

Ústav sociální péče zve akademické pracovníky, studenty a členy spolupracující organizace na přednášku na téma Sociální služby pro lidi bez domova - od teorie k praxi.

Přednáška se koná 14.5.2013 od 9:00 do 11:00 hodin v Domě Matky Terezy (U Mostku 472/5, Hradec Králové).

Přednáší: Dana Pechová

Více informací: http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Lists/Kalend%20akc/Attachments/305/Pozv%C3%A1nka_Soci%C3%A1ln%C3%AD%20slu%C5%BEby%20pro%20lidi%20bez%20domova%20-%20od%20teorie%20k%20praxi.pdf

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“