Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Studentská sociália 2013: Přístupy k prevenci rizikového chování - studenstká konference

Katedra sociální patologie a sociologie, Kabinet školní prevence zve všechny zájemce na studentskou konferenci Studentská sociália 2013: Přístupy k prevenci rizikového chování.

Konference proběhne 2. května 2013 od 13.15 hod. v učebně A6 v Objektu společné výuky.

Veškeré informace naleznete na: http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Lists/Kalend%20akc/Attachments/334/studentsk%C3%A1%20socialia_2%205%202013.pdf

Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“