Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Zimní Víkend her

Hry jsou některé netradiční, některé nově vytvořené, některé zážitkové, každopádně jsou zaměřené na víkendovou hru a jdou posléze využít ve vašich oddílech a organizacích. V případě že nevedete žádný oddíl tak Vás alespoň dostatečně odreagují od všedních dní. Zdroj: Déčko Náchod
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“