Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Výměna parkovacích průkazů pro invalidy

Posledních několik týdnů na výměnu svého průkazu mají držitelé starších parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Od ledna příštího roku už totiž nebude možné používat průkaz s bílým vozíčkem v modrém poli. Ti, kteří jím stále disponují, si jej musí vyměnit do konce roku za nový průkaz sjednocený s Evropskou unií. „Celkem vydal náš odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2800 původních modrých parkovacích průkazů se symbolem vozíku. Pro nový, Evropskou unií předepsaný, si přišlo k dnešnímu dni zatím jenom 1915 žadatelů. Stále tedy čekáme na zhruba 900 držitelů původních průkazů speciálního označení O1 AA, kteří by si měli přijít nové průkazy vyřídit ještě do konce tohoto roku,“ vysvětlil Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové. Výdej takového parkovacího průkazu spadá pod obce s rozšířenou působností, kterou je východočeská krajská metropole, a držitelé původního průkazu se mohou obracet na odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města, který sídlí v levém křídle budovy ve zvýšeném přízemí. Žádosti vyřizuje kancelář č. 28 každý den od osmé hodiny ranní. V pondělí a ve středu do pěti hodin odpoledne a ve zbylých dnech pracovního týdne do dvou hodin odpoledne. „Imobilním osobám nebo osobám, které se špatně pohybují, je k dispozici výtah bezbariérově přístupný z levého podloubí. Vzhledem k nutnosti podpisu před vydáním parkovacího průkazu je nutná osobní návštěva žadatele,“ upozornil Marek Šimůnek. S sebou je nutné mít: - platný průkaz mimořádných výhod II. nebo III. stupně (ZTP, ZTP/P), popř. S-karta s označením ZTP,ZTP/P - s výjimkou průkazů vydaných z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou, - platný občanský průkaz, - stávající speciální označení vozidla O1 (modrý čtverec se symbolem vozíčku), pokud bylo vydáno, - fotografie žadatele o rozměru 45 x 35 mm s jeho aktuální podobou, - při vydání speciálního označení vozidla pro nezletilé dítě předloží zákonný zástupce (rodič) svůj občanský průkaz, případně rodný list dítěte, pokud jej nemá zapsáno ve svém občanském průkazu, - při vydání speciálního označení vozidla pro osobu omezenou nebo zbavenou způsobilosti k právním úkonům předloží opatrovník takové osoby svůj občanský průkaz a listinu opatrovníka vydanou příslušným soudem. Další podrobnosti jsou uvedené na webových stránkách Magistrátu města Hradec Králové (http://www.hradeckralove.org/modules/lifesit/?a=detail&id=121&type=u). Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“