Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

PdF nabízí kurz Profesní poradenství

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové nabízí kurz Profesní poradenství akreditovaný MPSV v délce 120 vyučovacích hodin. Studium je určeno sociálním pracovníkům (nebo budoucím) pracovníkům úřadů práce, kteří vykonávají nebo by chtěli vykonávat funkci profesního poradce. Přihlásit se lze do 30. 11. 2012, zahájení kurzu se předpokládá ve 2. polovině ledna 2013. Více informací naleznete na stránkách Centra celoživotního vzdělávání (http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/centrum-celozivotniho-vzdelavani/centrum-celozivotniho-vzdelavani/ostatni-programy/Stranky/default.aspx) Univerzity Hradec Králové. Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“