Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Kurzy informačních a komunikačních technologií pro veřejnost na PdF a FIM

niverzita Hradec Králové se vedle akademické péče o studenty soustavně věnuje také rozvoji neakademické veřejnosti v regionu, a to v podobě přednášek, vzdělávacích programů a kurzů. Příkladem takové nabídky veřejnosti jsou kurzy informačních a komunikačních technologií, které v současné době realizuje Fakulta informatiky a managementu a Pedagogická fakulta. Kurzy na FIM vznikly za podpory evropského strukturálního fondu v rámci aktivit projektu Rozvoj ICT kompetencí v dalším vzdělávání dospělých. Kurzy, které jsou určené zájemcům ve věku 16-64 let, jsou zaměřeny zejména na praktické využití osobního počítače. Během kurzů se účastníci zorientují v terminologii informačních a komunikačních technologií, naučí se pracovat s internetem a s kancelářskými aplikacemi v základní i pokročilé uživatelské úrovni. V rámci školení bude navíc možné vyzkoušet si studium elektronických textů pomocí čteček elektronických knih. Kurzy probíhají od října 2011 do března 2012 a účast na nich je zdarma. Přestože je kapacita kurzů omezená, do některých skupin je stále možné se přihlásit. Přesné termíny a obsahovou náplň jednotlivých kurzů naleznete na adrese http://fim.uhk.cz/rikvd. Krátkodobé kurzy informačních a komunikačních technologií v rámci projektu ICT koordinátor pořádá i Pedagogická fakulta. Tyto kurzy budou nabízeny až do roku 2013. Seznam projektů a bližší informace podá Centrum celoživotního vzdělávání PdF UHK (http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/pedagogicka-fakulta/centrum-celozivotniho-vzdelavani/centrum-celozivotniho-vzdelavani/ICT-koordinatori/Stranky/default.aspx). Další informace podají: FIM: Mgr. Jan Draessler, Ph.D., jan.draessler@uhk.cz, 493 332 289; PdF: Mgr. Lenka Česáková, lenka.cesakova@uhk.cz, 493 331 148 Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“