Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

"Vykořisťovat" - přednáška

​Interdisciplinární centrum LMS zve všechny zájemce na přednášku Mgr. Marka Tomečka, Ph.D. (Ústav jazyků a společenských věd, ČVUT Praha), nazvanou "Vykořisťovat", která proběhne ve středu 31.10. od 14h do 15h v místnosti B9 na FF UHK. Důkladným rozborem slovesa "vykořisťovat" od devatenáctého století do konce století dvacátého je možné rozlišit dva významy tohoto pojmu, z nichž druhý je speciální pojem marxismu, který se šířil do evropských jazyků v návaznosti na Marxovo učení. V rámci Marxova idiolektu je dále možné odhalit přesný význam tohoto termínu a důvod pro jeho negativní zabarvení, který spočívá na Marxově specifické etice a filozofii dějin. Konečně tak bude možné odpovědět na otázku, zda politici dvacátého století marxismus nepochopili a aplikovali špatně či naopak věrně. Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“