Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Učitel jako oběť šikany na pracovišti - přednáška

​Katedra sociální patologie a sociologie, Kabinet školní prevence zve všechny zájemce na přednášku doc. PhDr. Tomáše Čecha, Ph.D., nazvanou Učitel jako oběť šikany na pracovišti. Koná se v Aule Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové (Hradecká 1227) ve středu 31.10.2012 od 14:30 do 31.10.2012 15:30 hodin. Pozvánka: http://uhk.cz/cs-cz/aktuality/verejne-informace/kalendar-akci/Lists/Kalend%20akc/Attachments/195/Pozv%C3%A1nka%20-%20U%C4%8Ditel%20jako%20ob%C4%9B%C5%A5%20%C5%A1ikany%20na%20pracovi%C5%A1ti.pdf Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“