Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

V ulicích Hradce Králové se brzy objeví další mobilní služebna

Již rok je na královéhradeckém Velkém náměstí testována provizorní mobilní služebna, díky níž mají strážníci městské policie funkční zázemí a mohou nejen dohlížet na dodržování veřejného pořádku a dopravu v lokalitě, ale také poskytovat rady občanům i turistům. Zastupitelé dnes rozhodli o pořízení nové vybavenější mobilní služebny, což umožní strážníkům se z přidělené lokality příliš nevzdalovat a být více k dispozici občanům v místech, kde je to žádoucí.  Velké náměstí se řadí k místům v Hradci Králové, kde dochází k největší migraci osob a vozidel, zejména pak turistů či návštěvníků společenských akcí. To byl důvod, který přivedl královéhradecké strážníky k myšlence zřídit zde ve zkušebním provozu mobilní služebnu. „Umístění mobilní služebny zapůsobilo preventivně a počet přestupků se ve srovnání s předchozím rokem snížil, zejména v oblasti dopravy zhruba na čtvrtinu. Nové vozidlo bude disponovat kromě počítačové techniky i resuscitačním zařízením či defibrilátorem, což umožní strážníkovi v případě nouze poskytnout první pomoc,“ vysvětluje jeden ze záměrů Miroslav Hloušek, ředitel městských strážníků. Neopomenutelnou funkci však služebna spolu se strážníky zastává i v oblasti poskytování informací občanům jako třeba navigace po městě či poskytování údajů ke společenským akcím pořádaným ve městě. Mobilní služebna by měla dále zvýrazňovat hlavní princip poslání strážníka – pomoci a poradit, což lze zajistit jen jeho nejčastější přítomností v ulicích. „Služebna dává strážníkům nutné zázemí, které potřebují pro svou práci v terénu. Jde například o připojení do informačního systému městské policie či prostor pro zpracování nezbytné administrativy,“ doplňuje Miroslav Hloušek. Zastupitelé dnes souhlasili s pořízením další mobilní služebny s obdobným vybavením, která zajistí vyšší přítomnost strážníků v centru města a do jisté míry plnohodnotný výkon hlídky. Na pořízení mobilní služebny bude vyhlášeno výběrové řízení a předpoklad zahájení její činnosti je v lednu nebo únoru příštího roku. Pokud se tento záměr osvědčí, v úvahu může přijít pořízení dalšího vozidla například pro lokality, jako jsou Masarykovo náměstí, Riegrovo náměstí, nám. 28. října, Benešova třída apod. „Přítomnost dosavadního vozidla byla na Velkém náměstí veřejností vesměs vnímána pouze jako prodloužená ruka hlídání parkování. Nová služebna bude dohlížet na dodržování veřejného pořádku a dopravu v lokalitě, ale také poskytovat rady občanům i turistům,“ dodal krátce po hlasování zastupitelstva primátor města Zdeněk Fink. Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“