Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

Volba královny věnných měst - hlasujte pro svou favoritku!

V úterý 13. listopadu 2012 v 19:00 hodin se v královéhradeckém Adalbertinu uskuteční další ročník soutěže o titul "KRÁLOVNA VĚNNÝCH MĚST". Každé královské věnné město do ní nominovalo jednu svoji kandidátku a všech devět dívek se během soutěžního večera pokusí co nejlépe zvládnout následující disciplíny: předvedení dobových tanců, módní přehlídka ve společenských šatech, oblíbená volná disciplína a prokázání znalosti historie svého města. Výkony dívek bude spravedlivě hodnotit porota složená z představitelů jednotlivých měst, ale své sympatie k jednotlivým kandidátkám může již nyní vyjádřit i široká veřejnost prostřednictvím internetu. Fotografie kandidátek na královnu naleznete na www.vennamesta.cz. Na adresu info@vennamesta.cz jednoduše odešlete e-mail s informací, pro kterou dívku hlasujete, a to nejpozději do pátku 9. listopadu 2012. Z jedné e-mailové adresy bude započítán jen jeden hlas. Lístky jsou k zakoupení v Informačním centru Hradec Králové na Gočárově třídě. Zdroj: Město Hradec Králové
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“