Informační centrum pro mládež mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informační a poradenské služby z oblastí týkajících se mladých lidí (vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU)

IQ na Univerzitě Hradec Králové

​Univerzita Hradec Králové připravila pro žáky a studenty partnerských škol, tedy škol zapojených do projektu dlouhodobé spolupráce s názvem Partnerská škola, zajímavou internetovou soutěž IQ UHK čili Internet Quizzes at the University of Hradec Králové. Soutěž sestává z jedenácti oblastí, z nichž některé jsou převážně vědomostní, jiné se zaměřují na rozvoj logického myšlení řešitelů. Ač je zkratka IQ UHK odvozena z anglického názvu soutěže, jsou kvizové úlohy formulovány ve všech oblastech, kromě jediné - oblasti s názvem "Anglický jazyk", jen a jen v českém jazyce. Polovina oblastí je zaměřena na přírodní vědy. Zájem o studium přírodních věd v poslední době poněkud překvapivě stagnuje, proto se katedry biologie, fyziky, chemie, informatiky a matematiky Přírodovědecké fakulty UHK se rozhodly ukázat, že taková stagnace je neodůvodněná, protože znalost uvedených oborů je nejen velmi užitečná v reálném životě všech lidí, ale je navíc zajímavá a inspirující pro každého zvídavého člověka. Každý, koho baví sledovat vědomostní soutěže, luštit hlavolamy, řešit zajímavé úlohy a dozvídat se nové informace, se může registrovat a zapojit do řešení úloh, ale soutěže o umístění mezi nejlepšími řešiteli v jednotlivých oblastech i soutěže o absolutního vítěze v součtu bodů získaných souborně za všechny oblasti se mohou zúčastnit pouze žáci a studenti partnerských škol Univerzity Hradec Králové. Ostatní registrovaní příznivci IQ UHK tedy budou řešit úlohy mimo soutěž. Internetové kvízy UHK najdete na webové stránce www.uhk.cz/iq. První série úloh byla zveřejněna před podzimními prázdninami ve středu 24. října 2012. Další série se pak budou objevovat pravidelně vždy v sobotu a ve středu. Zdroj: UHK
ICM je spolufinancováno sdružením YMCA, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Královéhradeckým krajem a Městem Hradec Králové

YMCA, MŠMT, Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové

YMCA v ČR je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“